Uğur Kartal

ugur@graphenexpress.com

Firmamızın kurucu ortaklarından olan Uğur Kartal İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2018 yılında tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi almaya başlamıştır. 2017 yılından bu yana grafen ve türevleri üzerine yürütmüş olduğu akademik çalışmalar neticesinde bu alanda çözüm ortağı olmak hedefiyle, firmamızın kurucu ortaklarından olan Eyyüp Can Doluel ile birlikte yenilikçi bir iş fikri geliştirmiş ve TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında hibe desteği alarak Graphenexpress Ltd. Şti. firmasını kurmuştur.